NEDES 2017
11TH   INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONDISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITIES
14-16 NOVEMBER 2017,
PARLIAMENT PALACE, HUMAN RIGHTS HALL
BUCHAREST,
ROMANIA

EXERCITAREA DREPTULUI LA NEDISCRIMINARE SI EGALITATE DE SANSE IN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
FULL-PAPER Submissions Deadline: 09.10.2017

 

MOTTO:
…Sunt doar un om, dar sunt cineva! Nu pot face totul, dar pot face ceva! Nu voi refuza  să  fac  acel  lucru pe care pot să-l fac!”
(Hellen Keller)


            Lucrările se vor redacta in limbile română si engleză si vor avea maximum 8 pagini, cu următoarele setări:

 • Top: 2.2 cm, Bottom: 2.2 cm, Left: 1.8 cm; Right: 1.8 cm; Header: 0, Footer: 1.5; Textul sa fie alineat la 0.8 (din paragraf Identation - By)
 • Textul va fi scris cu fontul Georgia, size 12, la un rând, folosind diacritice pentru limba română, poziţionat: Justify;
 • Titlul lucrării va fi scris cu Georgia, size 14, Bold, centrat;
 • La două rânduri faţă de titlu se va scrie Prenumele şi Numele autorului (rilor), Georgia, size 12, bold, centrat;
 • Ca notă de subsol se va scrie gradul didactic/de cercetare, instituţia, font Georgia, size 10, Justify;
 • După  grad şi instituţie se va scrie, tot la nota respectivă  de subsol,  adresa de e-mail sau adresa instituţiei, font Georgia, size 10, justify;
 • La două rânduri faţă de nume se va scrie Abstract/Resume, font Georgia, size 12, bold, poziţionat: Justify. Abstractul se va redacta in limba engleză si va avea maximum 10 rânduri.
 • Sub Abstract, se vor scrie cel mult 5 cuvinte cheie, font Georgia, in limba engleză, size 10, justify;
 • Titlurile paragrafelor se vor scrie cu font Georgia, size 12, bold, Justify,
 • Intre titlul paragrafului şi text nu se va lăsa spaţiu; între text  şi   titlul unui nou paragraf se va lăsa un spaţiu de 1 rând;
 • Subtitlurile dintr-un paragraf se vor scrie cu font Georgia, size 12, Justify;
 • Notele de subsol se scriu cu font Georgia de 10, justify
 • Bibliografia finală va fi scrisă cu  font Georgia, size 12, Justify, fiecare lucrare fiind numerotată. Bibliografia va fi ordonată  alfabetic, după numele de familie al autorului.

Autorul răspunde pentru conţinutul şi      forma de prezentare a lucrării.

  

 

 


 

 

 

 

HOME | OBIECTIVE | DOMENII DE INTERES | COMITETUL STIINTIFIC | COMITETUL DE ORGANIZARE | PUBLICARE | TERMENE |INSTRUCTIUNI AUTORI | TAXE | CONTACT | CAZARE | LOC DESFASURARE