NEDES 2015
9TH   INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONDISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITIES
24-26 NOVEMBER 2015,
PARLIAMENT PALACE, HUMAN RIGHTS HALL
BUCHAREST,
ROMANIA

EXERCITAREA DREPTULUI LA NEDISCRIMINARE ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
Abstract Submissions Deadline: 10.09.2015


INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI

        Lucrările se vor redacta în limbile română și engleză și vor avea maximum 8 pagini, cu următoarele setări:

 • Top: 2.2 cm, Bottom: 2.2 cm, Left: 1.8 cm; Right: 1.8 cm; Header: 0, Footer: 1.5; Textul sa fie alineat la 0.8 (din paragraf Identation - By)
 • Textul va fi scris cu fontul Georgia, size 12, la un rând, folosind diacritice pentru limba română, poziţionat: Justify;
 • Titlul lucrării va fi scris cu Georgia, size 14, Bold, centrat;
 • La două rânduri faţă de titlu se va scrie Prenumele şi Numele autorului (rilor), Georgia, size 12, bold, centrat;
 • Ca notă de subsol se va scrie gradul didactic/de cercetare, instituţia, font Georgia, size 10, Justify;
 • După  grad şi instituţie se va scrie, tot la nota respectivă  de subsol,  adresa de e-mail sau adresa instituţiei, font Georgia, size 10, justify;
 • La două rânduri faţă de nume se va scrie Abstract/Resume, font Georgia, size 12, bold, poziţionat: Justify. Abstractul se va redacta în limba engleză și va avea maximum 10 rânduri.
 • Sub Abstract, se vor scrie cel mult 5 cuvinte cheie, font Georgia, în limba engleză, size 10, justify;
 • Titlurile paragrafelor se vor scrie cu font Georgia, size 12, bold, Justify,
 • Intre titlul paragrafului şi text nu se va lăsa spaţiu; între text  şi   titlul unui nou paragraf se va lăsa un spaţiu de 1 rând;
 • Subtitlurile dintr-un paragraf se vor scrie cu font Georgia, size 12, Justify;
 • Notele de subsol se scriu cu font Georgia de 10, justify
 • Bibliografia finală va fi scrisă cu  font Georgia, size 12, Justify, fiecare lucrare fiind numerotată. Bibliografia va fi ordonată  alfabetic, după numele de familie al autorului.

Autorul răspunde pentru conţinutul şi   forma de prezentare a lucrării.

 


 

 

 

 PROGRAMUL CONFERINTEI INTERNATIONALE A
NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE
NEDES 2014

HOME | OBIECTIVE | DOMENII DE INTERES | COMITETUL STIINTIFIC | COMITETUL DE ORGANIZARE | PUBLICARE | TERMENE |INSTRUCTIUNI AUTORI | TAXE | CONTACT | CAZARE | LOC DESFASURARE