NEDES 2015
9TH   INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONDISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITIES
24-26 NOVEMBER 2015,
PARLIAMENT PALACE, HUMAN RIGHTS HALL
BUCHAREST,
ROMANIA

NEDISCRIMINARE ŞI
EGALITATE DE ŞANSE
ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
LUCRĂRILE CELEI DE A IX-A CONFERINŢE
A NEDISCRIMINĂRII ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE – NEDES 2015 mai mult volumul aici

EXTENDED DEADLINE

EXERCITAREA DREPTULUI LA NEDISCRIMINARE ȘI EGALITATE DE ȘANSE ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ
Abstract Submissions Deadline: 10.09.2015

PROGRAMUL CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE A NEDISCRIMINĂRII ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE
NEDES 2015


MOTTO:
…Sunt doar un om, dar sunt cineva! Nu pot face totul, dar pot face ceva! Nu voi refuza  să  fac  acel  lucru pe care pot să-l fac!”
(Hellen Keller)


Conferința Internațională a Nediscriminării și Egalității de Șanse - NEDES este organizată în parteneriat de Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” București și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în cadrul proiectului de cercetare-dezvoltare ”Modalități de promovare a principiilor nediscriminării și egalității de șanse în societatea actuală”.
Organizată pentru prima dată în 2007, cu ocazia  Anului European al Egalității de Șanse pentru toți și bucurându-se de un real interes atât în rândurile specialiștilor în domeniul drepturilor omului, cât și printre  elevi, studenți și masteranzi, NEDES s-a dezvoltat, ajungând la ediția a IX-a în anul 2015. 
Ca obiectiv principal, NEDES își propune să ofere specialiștilor din domeniul drepturilor omului posibilitatea de a se întâlni și, mai ales, de a schimba păreri despre modul în care principiul nediscriminării și cel al egalității de șanse  sunt respectate în societatea românească și internațională.
NEDES are caracter internațional și se adresează tuturor celor interesați din România, dar și din străinătate, dorind să pună în valoare cercetările interdisciplinare și multidisciplinare.

  

  PROGRAMUL CONFERINTEI INTERNATIONALE A
NEDISCRIMINARII SI EGALITATII DE SANSE
NEDES 2014HOME | OBIECTIVE | DOMENII DE INTERES | COMITETUL STIINTIFIC | COMITETUL DE ORGANIZARE | PUBLICARE | TERMENE |INSTRUCTIUNI AUTORI | TAXE | CONTACT | CAZARE | LOC DESFASURARE