EGALITATE ȘI NEDISCRIMINARE
2015
Concurs de creaţie literară şi desen
EDIȚIA A VIII-A

 


     EGALITATE ȘI NEDISCRIMINARE
2015
Concurs de creaţie literară şi desen
EDIȚIA A VIII-A

   

Concursul de creație literară și desen ”Egalitate și nediscriminareeste organizat în parteneriat de Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” București, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și Inspectoratul Școlar al Municipiului București în cadrul proiectului de cercetare-dezvoltare ”Promovarea  dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse la nivelul învățământului preuniversitar  din București”.
Organizat pentru prima dată în 2007, cu ocazia  Anului European al Egalității de Șanse pentru toți și bucurându-se de un real interes atât în rândurile specialiștilor în domeniul drepturilor omului, cât mai ales printre  elevi,  acest concurs s-a dezvoltat, ajungând la ediția a VIII-a în anul 2015. 
Ca obiectiv principal, ”Egalitate și nediscriminare își propune:

  1. Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a principiilor  nediscriminării şi egalităţii de şanse;
  2. Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a noţiunii dreptului subiectiv ;
  3. Dezvoltarea capacităţii de aplicare a principiilor nediscriminării și  egalităţii de şanse în  toate domeniile;
  4. Stimularea interesului pentru implicarea în procesul de promovare a principiilor nediscriminării şi  egalităţii de şanse.

”Egalitate și nediscriminare are caracter internațional și se adresează tuturor celor interesați din România, dar și din străinătate, dorind să pună în valoare creația literară sau artistică pe tema promovării dreptului la nediscriminare și egalitate de șanse.


 

 

 HOME | OBIECTIVE | DOMENII DE INTERES | COMITETUL STIINTIFIC | COMITETUL DE ORGANIZARE | PUBLICARE | TERMENE |INSTRUCTIUNI AUTORI | TAXE | CONTACT | CAZARE | LOC DESFASURARE